השחיתות של מירי רגב מסוכנת לביטחון המדינה.

נתניהו חייב לפטר אותה עכשיו.

0

כבר חתמו
מסכימים? חתמו עכשיו!