מה נתניהו מסתיר בכספים הקואליציונים?

0 מיליארד
לישיבות וכוללים
0 מיליון
לתרבות חרדית
0 מיליון
למורשת יהודית
0 מיליון
לבירור יהדות
0 מיליון
לזהות יהודית
0 מיליון
לטוהר המשפחה

15 מיליון ש"ח עבור רשת מעיין החינוך התורני של ש"ס

75 מיליון ש"ח לטיפוח בבתי ספר מוכרים שאינם רשמיים (בעיקר מוסדות חרדיים)

1.5 מיליון ש"ח עבור "משפט עברי"

100 מיליון ש"ח עבור שירותי דת שונים

39.5 מיליון ש"ח לחיזוק הזהות היהודית

177 מיליון ש"ח להגדלת שכר המורים החרדים

1,089 מיליון ש"ח (1.08 מיליארד) לתמיכה במוסדות התורניים

67.5 מיליון ש"ח עבור ה"התיישבות הצעירה"

55 מיליון ש"ח להנחלת המורשת היהודית

80 מיליון ש"ח להשתתפות המדינה בתשלומי הורים

39 מיליון ש"ח למשרד ירושלים ומסורת ישראל

75 מיליון ש"ח לרשות לפיתוח כלכלי-חברתי של המגזר החרדי

30 מיליון ש"ח לפיתוח הפריפריה החברתית

30 מיליון ש"ח לביקורים בישראל ללימודי יהדות

255 מיליון ש"ח להתעצמות וכוננות של יהודה ושומרון

1.95 מיליון ש"ח עבור "בירור יהדות"

2.9 מיליון ש"ח למרכז למורשת גנדי

2.5 מיליון ש"ח לתחזוקת מנהרות הכותל

11.7 מיליון ש"ח הוצאות ביטחוניות לתלמידי ישיבות ההסדר

1.4 מיליון ש"ח לועד המקומי חברון

150 מיליון ש"ח לפעילות תרבות חרדית

15 מיליון ש"ח להעלאת מודעות להתבוללות

44 מיליון ש"ח לסיוע ייחודי לחינוך הממלכתי דתי

9.7 מיליון ש"ח למורשת הרב דרוקמן

46 מיליון ש"ח עבור מוסדות הפטור

27 מיליון ש"ח לתוכנית למניעת נשירה בישיבות

10 מיליון ש"ח לגופים הפועלים למניעת גיוס חרדים

52 מיליון ש"ח עבור החינוך העצמאי

0.5 מיליון ש"ח הילולת הבבא סאלי

75 מיליון ש"ח לביטחון במרחב הכפרי

40 מיליון ש"ח לצוות חירום יישובי

15 מיליון ש"ח לקליטה בישוב הכפרי

400 מיליון ש"ח לתלושי המזון "של אריה דרעי"

8.7 מיליון ש"ח לפעולות המנהלת לזהות יהודית

51.7 מיליון ש"ח לגרעינים משימתיים

39 מיליון ש"ח לסיוע לרשויות המקומיות בשמירה על שטחי C ביו"ש

94 מיליון ש"ח לחטיבה להתיישבות

4.8 מיליון ש"ח לפעילות רווחה בערים מעורבות

19.5 מיליון ש"ח לבינוי ושיפוץ במכינות

675 מיליון ש"ח לקידום תוכנית בריאות לאומית

350 מיליון ש"ח לחיזוק הביטחון הלאומי

לכתבה ב'כלכליסט' לחצו כאן

לפירוט המלא (במליוני שקלים)
0

כבר חתמו

נתניהו אשם –
וחייב לקחת אחריות.
חתמו עכשיו: